Prof. dr Ivana Binić postaje nezaobilazna karika brojnih međunarodnih događaja, simpozijuma, kongresa iz oblasti kožnih bolesti.